Stefan Kroon, gemeenteraadslid - opnieuw verkiesbaar

Resultaten van 2 jaar in de raad

17 oktober 2017

Wat heb ik de afgelopen 2 jaar bereikt? Ons concept-verkiezingsprogramma "Wereldstad in wording" is helder over de groei van de stad: er moeten tot 2040 60.000 nieuwe woningen bij komen. Als raadslid ...

Lees meer...

Opnieuw kandidaat voor de gemeenteraad

6 oktober 2017

Kansen voor iedereen, een stad die groeit en een duurzamer Rotterdam: dat zijn de belangrijkste onderwerpen waarvoor ik me in wil zetten de komende vier jaar als raadslid.

Lees meer...

Ambitieus Energielabel Bij Verkoop Huurwoningen

28 september 2017

Vandaag heeft D66-raadslid Stefan Kroon een motie ingediend om meer woningen in Rotterdam energiezuiniger te krijgen. De motie, samen ingediend met SP en GroenLinks, werd met een grote meerderheid in de gemeenteraad aangenomen.

Lees meer...

Zet de volgende stap naar vergroening Hofbogendak

6 juli 2017

Al lange tijd bestaat bij vele Rotterdammers de wens om het dak van de Hofbogen te vergroenen. Ook D66 vindt dat er op korte termijn stappen moeten worden gemaakt. Deze week dienden we, samen met vijf andere partijen, een motie in om te komen tot een plan van aanpak voor het dak. De voltallige gemeenteraad stemde voor de motie.

Lees meer...

Slotdebat fraudezaak Boompjeskade

30 juni 2017

Gisteren was het slotdebat over de fraudezaak Boompjeskade. De gemeenteraad debatteerde tot diep in de nacht over deze miljoenenfraude. De conclusies van de enquêtecommissie waren immers niet mals.

Lees meer...

Groen licht voor Feyenoord City

16 mei 2017

De afgelopen week stond geheel in het teken van Feyenoord. Tot onze grote vreugde werd de club landskampioen. Daarnaast stemde een ruime meerderheid van de gemeenteraad in met de plannen voor Feyenoord City.

Lees meer...

Bijzondere schoolgebouwen op waarde schatten

17 maart 2017

D66 wil voorkomen dat te snel wordt overgegaan tot sloop van bijzondere schoolgebouwen, omdat ze verouderd zijn of niet meer voldoen aan de eisen van het moderne onderwijs. Een motie hierover kreeg deze week steun van de gehele gemeenteraad. Met de motie willen we ervoor zorgen dat er in de toekomst een zorgvuldigere afweging gemaakt wordt gemaakt, onderbouwd door een gedegen onderzoek naar de erfgoedwaarde.

Lees meer...

Loop niet vooruit op groei Rotterdam The Hague Airport

3 februari 2017

Gisteren stemde de gemeenteraad in met het bestemmingsplan Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Dit werd tijd: het meest recente bestemmingsplan stamde uit 1961. D66 wilde echter voorkomen dat het nieuwe bestemmingsplan een opmaat zou vormen voor uitbreiding van de geluidscontouren, en diende daarom een amendement in.

Lees meer...

Beloon BuitenBeter-melding met extra handhaving in de buurt

30 januari 2017

Een aantrekkelijk stad is niet alleen levendig, maar ook schoon. Gelukkig zijn veel Rotterdammers bereid zelf een steentje bij te dragen aan het schoonhouden van hun buurt. Bijvoorbeeld door het adopteren van een container of door het melden van verkeerd aangeboden afval via de BuitenBeter-App of 14010. D66 wil deze actieve Rotterdammers belonen door in hun buurt extra te handhaven op verkeerd aangeboden afval.

Lees meer...

Terugblik 2016: Verdichting, innovatie en erfgoed

15 december 2016

In januari werd Stefan Kroon gemeenteraadslid voor D66 Rotterdam, nadat toenmalig fractievoorzitter Salima Belhaj toetrad tot de Tweede Kamer. Als woordvoerder Bouwen, Wonen & Buitenruimte richtte hij zich het afgelopen jaar vooral op verdichting van het centrum, de toekomst van de stad en behoud van groen en cultuurhistorisch erfgoed.

Lees meer...

Verdrievoudig fiets- parkeerplekken Coolsingel

16 december 2016

Binnen tien jaar zijn er op de Coolsingel drie keer zoveel fietsparkeerplekken nodig als nu, berekende de gemeente. D66 wil dat die plekken bij de oplevering van de vernieuwde Coolsingel, in 2021, gereed zijn. Daar moet geld voor worden vrijgemaakt. Een motie die oproept tot het inventariseren van de mogelijkheden en de kosten, werd vandaag aangenomen door de Rotterdamse gemeenteraad.

Lees meer...

“Collectiegebouw aanwinst voor Rotterdam”

15 december 2016

De gemeenteraad heeft vanavond positief besloten over de komst van een nieuw collectiegebouw in Rotterdam. D66 heeft zich hard gemaakt voor een goede ruimtelijke inpassing en het wegnemen van bezwaren. Het museum beheert namens Rotterdam een miljardencollectie en dat cultureel erfgoed dient goed en veilig opgeslagen te worden. De fractie is trots op de samenwerking tussen gemeente, Boijmans van Beuningen en Stichting De Verre Bergen die een flink deel van de financiering voor haar rekening neemt.

Lees meer...

Brand in detentiecentrum Rotterdam – lessen van de Schipholbrand

14 september 2016

Op 25 mei 2016 brak er brand uit in het vreemdelingendetentiecentrum in Rotterdam. Gelukkig vielen hierbij geen slachtoffers. Toch is er tijdens en na de brand veel misgegaan, concludeerde o.a. Amnesty International deze week in een onderzoeksrapport. Er zou onvoldoende geleerd zijn van de fatale brand in het detentiecentrum op Schiphol in 2005.

Lees meer...

Spelend leren in een stimulerende omgeving op de voorschool

6 mei 2016

Rotterdam is de stad met de grootste uitdaging op het gebied van onderwijs van Nederland. Dat komt niet alleen door taalachterstand bij ouders, maar ook doordat er in Rotterdam relatief veel laagopgeleide ouders wonen. Onlangs bleek opnieuw uit onderzoek dat kinderen van laagopgeleide ouders minder kansen hebben dan kinderen van hoogopgeleide ouders.

Lees meer...

D66 Rotterdam presenteert 10-puntenplan Onderwijs

februari 2014
Ieder kind in Rotterdam heeft er recht op zich maximaal te kunnen ontwikkelen. Voor D66 is onderwijs daarvoor het belangrijkste middel. Daarom presenteert de partij een 10-punten Onderwijsplan om het onderwijs in Rotterdam te verbeteren. Samen met Robin de Roon, Jos Verveen en Alcides Martina heb ik hier aan geschreven. U vindt ons 10 puntenplan hier.

Tweets van Stefan Kroon

­