d66 algemeen

Resultaten van D66 in Rotterdam Noord

In de periode 2010-2014 was ik fractievoorzitter voor D66 in Rotterdam Noord. Hieronder een aantal resultaten we destijds als fractie behaald hebben.

Meer cultuur

Meer dan verdubbeling van het budget voor kleinschalige cultuurinitatieven. Met dit budget kunnen evenementen die bijdragen aan een aantrekkelijke wijk worden gefinancieerd, zoals:

Het budget is gestegen van € 100.000 naar meer dan € 200.000 ondanks totale bezuinigingen van 17% op de totale begroting.

Meer groen

In deze periode is 1,5 miljoen euro geinvesteerd in 30 projecten voor meer groen, spelen en ecologie. Hiermee konden onder meer de volgende straten en pleinen worden opgeknapt:

Minder achterstanden

D66 Rotterdam Noord heeft de afgelopen jaren steeds weer aandacht gevraagd voor de voorschool. De voorschool is er voor peuters om achterstanden te voorkomen. Ze gaan daar 3 of 4 dagdelen per week naar toe. D66 heeft gezorgd voor:

  • meer budget: van €750.000 naar €1.000.000 per jaar
  • meer dan 100 extra peuterplaatsen
  • minimale wachtlijsten
  • wekelijkse coaching door een HBO-geschoolde pedagogisch medewerker op elke groep

Schone straten

Ondanks de bezuinigingen op het totale deelgemeentebudget van 15% zijn de straten schoon gebleven. Het schoonniveau ligt in Rotterdam Noord nu op een 4,5 (op een schaal tot 5), terwijl de Rotterdamse norm een 4,0 voorschrijft. De speciale graffiti aanpak in samenwerking met de woningcorporaties zorgt ervoor dat graffiti snel wordt verwijderd, zodat verloedering van het straatbeeld wordt tegengegaan (behalve hier). Voor de begroting van 2014 hebben we samen met andere partijen structureel extra geld vrijgemaakt voor het verwijderen van graffiti en zwerfvuil. Ook hebben we daarbij extra geld vrijgemaakt voor het onderhoud van de bestrating in Blijdorp.

Veiligere wijken

Bijna alle wijken in Rotterdam Noord zijn de afgelopen jaren veiliger geworden, ook de kwetsbare wijken Agniesebuurt en het Oude Noorden. D66 heeft het veiligheidsbeleid in Noord ondersteunt waarbij met een gerichte aanpak zaken als overlast, overvallen en diefstal wordt voorkomen. Door een goede inrichting van de openbare ruimte en bijvoorbeeld goede verlichting in tunneltjes kun je al veel bereiken. Symbolische maatregelen als preventief fouilleren hebben we steeds afgewezen.

door Stefan Kroon
­